Walec
Narzędzie pozwalające stworzyć bryłę geometryczną jaką jest walec.