DPI
Jednostka gęstości druku, ale także stosowana jako parametr rastrów.

DWG
Format zapisu rysunków CAD, który już wiele lat temu stał się standardem.

Dystans
Polecenie pozwalające na ustawienie powierzchni modeli w wybranej odległości względem siebie.