Faza
Funkcja pozwalająca na ścięcie krawędzi oraz boku bryły o nadanej wartości parametru.