Balony
Są to odnośniki_postępowe. Pozwalają na utworzenie większej ilości odnośników w jednym ciągu.