Arkusz blachy
Pozwala na tworzenie płaskiego arkusza blachy. Opcja jest dostępna przed wcześniejszym narysowaniem konturu blachy w szkicu.