Loft
Przeciągnięcie przez przekroje.

Lustro
Wstawienie odbicia istniejącego obiektu względem określonej osi.

Lustro 3D
Tworzy obraz lustrzany wybranych obiektów trójwymiarowych względem wybranej płaszczyzny lub poprzez jej nakreślenie.