Priorytet
Nowością w wersji ZWCAD Architecture 2015, jest parametr określający Priorytet warstwy. Parametr ten określa z jaką siłą (w jakiej kolejności) krzyżują się warstwy - im mniejszy priorytet, tym "silniejsza" warstwa, tzn. będzie łączona w pierwszej kolejności z warstwami o tej samej wartości priorytetu. Domyślne wartości Priorytetu są określane dla warstw automatycznie, jednak można je modyfikować w miarę potrzeb.

Promień załamany
Narzędzie pozwala na określenie dowolnego punktu z którego zostanie wyprowadzony środek wymiaru promienia.

Płat
Przecina bryłę dobraną płaszczyzną.