milestone.png Zmienne i polecenia ZWCAD+

Funkcja: _SWEEP

Opcja Sweep jest wyciągnięciem po ścieżce. Przed aktywowaniem funkcji musi być utworzony obiekt płaski, który będzie można wyciągnąć oraz należy stworzyć ścież... Czytaj więcej

Polecenie: _PEDIT

Polecenie pozwala na połączenie elementów rysunku w polilinię.    Z krzywej składających się z wielu linii jak poniżej, można wykonać polilinię.   Aktywujemy polecenie _PEDIT i ... Czytaj więcej

SmartVoice

Polecenie pozwala na zapisywanie komentarzy głosowych w pliku DWG. Zapewnia projektantom bardziej wygodny interaktywny sposób przeglądania rysunków.  Użytkownicy mogą używać go do tworzenia, odtwarzani... Czytaj więcej

Ustawienia siatki rysunku

Opcja pozwalająca na wyświetlenie prostokątnej siatki punktów na obszarze rysunku. Polecenie  _dsettings Skrót klawiszowy  F7 Domyślnie odstępy pomiędzy punktami siatki ustalone są na... Czytaj więcej

Zmienna: APBOX

Zmienna określa czy ma być wyświetlany obszar przyciągania do uchwytów. Dopuszczalne wartości: 0 - obszar nie jest wyświetlany 1 - obszar jest wyświetlany.   Wartość APBOX: 0 Wartość... Czytaj więcej

Zmienna: EDGEMODE

Jeśli chcemy wydłużyć linię A do pozornego przecięcia z linią B, bez wydłużania linii B, to potrzebujemy najpierw użyć w pasku poleceń zmiennej EDGEMODE i ustawić ją na&n... Czytaj więcej

Zmienna: FILLMODE

Służy do wyłączania oraz włączania widoczności kreskowań oraz wypełnień obiektów. Domyślna wartość zmiennej to 1, gdzie kreskowanie lub wypełnienie jest widoczne. Zmieniaj&#... Czytaj więcej

Zmienna: MIRRTEXT

Określa, czy podczas operacji tworzenia lustra tekst ma być również wyświetlony w lustrzanym odbiciu. Wartości zmiennych: 0 - tekst nie zostanie odwrócony przy operacji lustra 1 - tekst zostanie zostan... Czytaj więcej

Wyświetla 31 do 40 z 44 rekordów
Copyright © 2000-2021 Usługi Informatyczne SZANSA Sp. z o.o. All rights reserved. Polityka prywatności | Regulamin serwisu