Funkcja: REFMANAGER

Menedżer odnośników zewnętrznych to nowość wprowadzona w ZWCAD+ 2015.

System ten pozwala na zarządzanie źródłami zewnętrznymi rysunku, takimi jak: czcionki, rastry, odnośniki Xref. Menedżer pozwala na znalezienie oraz ustawienie brakujących źródeł.

Polecenie, które wywołuje te narzędzie to: REFMANAGER.

 

 Opcje dostępne w oknie menedżera odnośników:

  • Dodaj rysunek - pozwala na wybór dokumentu o rozszerzeniu *.dwg z dysku
  • Edytuj zaznaczone ścieżki - okno pozwalające na edytowanie wybranej ścieżki obiektu
  • Znajdź i zamień - narzędzie pozwalające na znalezienie i podmienienie wybranych ścieżek
  • Zastosuj zmiany - zapisuje zmiany wykonane w dodanym rysunku 

Otrzymuj powiadomienia, gdy dodawane są nowe artykuły do bazy wiedzy.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)

Copyright © 2000-2021 Usługi Informatyczne SZANSA Sp. z o.o. All rights reserved. Polityka prywatności | Regulamin serwisu