Funkcja: APPLOAD

Wczytuje aplikację.

Aplikacja powinna być wczytana automatycznie przy każdym uruchomieniu ZWCADa. Jeśli tak nie jest np. w przypadku, kiedy ZWCAD został przeinstalowany, lub w czasie instalacji odpowiednia wersja nie została zaznaczona, można ręcznie wczytać aplikację wykonując następujące kroki:

ukaże się okno:

W nim należy wcisnąć przycisk Dodaj plik [6], w nowym oknie wybieramy, aby wyświetlane były pliki typu „zrx” lub "zel" w zależności od aplikacji, jeśli nie jest to wybrane automatycznie. Zaznaczamy plik [7] i naciskamy przycisk Dodaj [8].

Następnie w poprzednim oknie zaznaczamy plik w liście [9] i wczytujemy plik przyciskiem Wczytaj [10]. Dzięki temu funkcje nakładki zostaną wczytane do przestrzeni ZWCADa i będzie można ich używać.

Jeśli Nakładka ma być automatycznie wczytywana przy każdym uruchomieniu ZWCADA, dodatkowo należy wcisnąć przycisk Dodaj do listy startowej.

Otrzymuj powiadomienia, gdy dodawane są nowe artykuły do bazy wiedzy.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)

Copyright © 2000-2021 Usługi Informatyczne SZANSA Sp. z o.o. All rights reserved. Polityka prywatności | Regulamin serwisu