milestone.png Zmienne i polecenia ZWCAD+

Funkcja: _EATTEDIT

Edytor atrybutów Aby uzyskać okno Edytora atrybutów należy dwa razy kliknąć na element lewym klawiszem myszy. Polecenie: _.eattedit Pojawi się okno, w którym jest możliwe wprowadzenie Wartości ... Czytaj więcej

Funkcja: _EATTEXT

Tworzenie zestawień bloków. Aby w prosty sposób utworzyć zestawienie bloków  wykorzystujemy funkcję Eksport atrybutów. W 5 krokach eksportujemy interesujące nas informację z bloków do t... Czytaj więcej

Funkcja: _FCMP

Porównuje dwa wskazane pliki na dysku tworząc nowe pliki z widocznymi elementami powtarzającymi się oraz różniącymi się na innych warstwach. Po aktywacji polecenia pojawi się okno, w którym nale... Czytaj więcej

Funkcja: _GEIN

Narzędzie pozwalające na  bezpośrednie wstawianie map z Google Earth do rysunku.  Należy pamiętać, że chcąc używać opcji importu map trzeba posiadać zainstalowany program Google Earth n... Czytaj więcej

Funkcja: _INSERT

Wstaw blok Po utworzeniu szablonu bloku możemy wstawiać blok do innych plików określając jego Wartości w pasku poleceń. Funkcja znajduje się w zakładce Wstaw -> Wstaw. Polecenie: _insert Należy ... Czytaj więcej

Funkcja: _LAYERBROWSER

Ustawia warstwę i wyświetla miniatury obiektów w warstwie.  Projekt z elementami na różnych warstwach: Aby aktywować funkcję należy wpisać polecenie _LAYERBROWSER w pasku poleceń lub na obsz... Czytaj więcej

Funkcja: _MENULOAD

Gdyby menu nie zostało wczytane automatycznie, to można je wczytać poniższym sposobem. W linii poleceń wpisujemy _menuload. W odpowiedzi wyświetli się okno dialogowe. Wciskamy przycisk Przeglądaj [1]. W n... Czytaj więcej

Funkcja: _SECTION

Przekrój otrzymuje w wyniku przecięcia płaszczyzną istniejącego obiektu 3D. Przekrój tworzy się wewnątrz elementu na płaszczyźnie wskazanej przez Użytkownika.  Należy wskazać o... Czytaj więcej

Funkcja: _SLICE

Przecina bryły płaszczyzną. Dzieli wybraną bryłę powierzchnią i zachowuje wszystkie części podzielonej bryły lub części, którą określono.  Podzielona bryła zachowu... Czytaj więcej

Funkcja: _SOLPROF

Rzutuje wybrane bryły na płaszczyznę 2D równolegle do aktualnej rzutni. Linie widoczne i niewidoczne są tworzone na oddzielnych warstwach. Należy pamiętać, że funkcja dostępna jest tylko w arkuszu.&... Czytaj więcej

Wyświetla 21 do 30 z 44 rekordów
Copyright © 2000-2021 Usługi Informatyczne SZANSA Sp. z o.o. All rights reserved. Polityka prywatności | Regulamin serwisu