milestone.png Zmienne i polecenia ZWCAD+

Funkcja: ALIASEDIT

Polecenie ALIASEDIT pozwala na ustawienie własnych skrótów klawiszowych. Należy wpisać polecenie na obszarze rysunku lub w pasku poleceń. Otworzy się okno, w którym Użytkownik ma możliwoś&#... Czytaj więcej

Funkcja: APPLOAD

Wczytuje aplikację. Aplikacja powinna być wczytana automatycznie przy każdym uruchomieniu ZWCADa. Jeśli tak nie jest np. w przypadku, kiedy ZWCAD został przeinstalowany, lub w czasie instalacji odpowiednia wersja nie zosta... Czytaj więcej

Funkcja: ATRDEF

Definiowanie atrybutów Funkcja pozwalająca na utworzenie (definiowanie) atrybutów znajduje się w zakładce Wstaw -> Definiuj Atrybuty Polecenie: ATRDEF Podczas wstawiania bloków, atrybut jest informacją tek... Czytaj więcej

Funkcja: DISPSILH

Określa wyświetlanie krawędzi brył 3D w stylach wizualnych 2D - druty i 3D – druty. Wartość: - 0 - Krawędzie nie będą wyświetlane - 1 - Krawędzie będą wyświetlane Proszę... Czytaj więcej

Funkcja: ELEVATION

Polecenie ELEVATION odpowiada za odsunięcie elementu wzdłuż danej osi o określoną odległość wskazaną przez Użytkownika. Po aktywacji funkcji należy wpisać odległość od ju&... Czytaj więcej

Funkcja: FACETRATIO

Steruje współczynnikiem wyświetlania siatki brył walcowych i stożkowych.   Wartość: - 0 – Tworzy siatkę N na 1 dla brył walcowych i stożkowych - 1 – Tworzy siatkę N na M dla br... Czytaj więcej

Funkcja: FACETRES

Wartość domyślna: 0.500 Zwiększa lub zmniejsza zagęszczenie linii na bocznych ścianach bryły. Operacja jest możliwa tylko na Stylu Wizualizacji – Ukryte.  W pasku poleceń proszę wpisać... Czytaj więcej

Funkcja: FILEDIA

W przypadku nie wyświetlania się okna dialogowego otwierania/zapisu pliku wartość zmiennej FILEDIA jest „0”. Zmienna FILEDIA włącza/wyłącza wyświetlanie okien dialogowych otwierania/zapisu plik... Czytaj więcej

Funkcja: FLATTEN

Zmienia elementy 3D na ich reprezentację 2D. Po aktywacji polecenia należy wskazać elementy 3D, które maja zostać zamienione na elementy 2D oraz zatwierdzić. Różnica najlepiej jest widoczna przy obrocie 3D... Czytaj więcej

Funkcja: IMEGQUALITY

Funkcja: IMEGQUALITY określa jakość wyświetlania obrazu rastrowego. Domyślnie jest ona Wysoka w programie. Wysoka – Wysoka jakość wyświetlania, Zwykła – Zwykła jakość w... Czytaj więcej

Wyświetla 1 do 10 z 44 rekordów
Copyright © 2000-2021 Usługi Informatyczne SZANSA Sp. z o.o. All rights reserved. Polityka prywatności | Regulamin serwisu