Grupa natężenia pracy

Grupa natężenia pracy dźwignicy jest to miara intensywności eksploatowania dźwignicy.

Zależy ona od:

wykorzystania udźwigu dźwignicy - czy przeważnie podnosimy ładunki znacznie mniejsze od nominalnego, czy zawsze bliskie nominalnemu.

częstotliwości pracy - czy pracujemy często - np. urządzenie pracuje ciągle na produkcji, lub rzadko -jest używane tylko do okresowej wymiany narzędzia.

Ustanowiono 8 grup natężenia pracy dźwignic od A1 do A8, 4 klasy wykorzystania obciążenia dźwignicy od Q1 do Q4, oraz 10 klas wykorzystania dźwignicy - od U0 do U9.

Na tej podstawie określa się grupę natężenia pracy - GNP.

Klasa obciążenia dźwignicy   Klasa wykorzystania dźwignicy
U0 U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
Grupa natężenia pracy dźwignicy
Q1     A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
Q2   A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8  
Q3 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8    
Q4 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8      

 

W tabeli poniżej pokazano klasę wykorzystania dźwignicy (w zasadzie jest to ilość cykli pracy w ciągu 20 lat).

Klasa wykorzystania dźwignicy Maksymalna liczba cykli pracy dźwignicy Rodzaj pracy dźwignicy
U0 1,6 * 104 nieregularna
U1 3,2 * 104
U2 6,3 * 104
U3 1,25 * 105
U4 2,5 * 105 regularna rzadka
U5 5 * 105 regularna z przerwami
U6 1 * 106 nieregularna intensywna
U7 2 * 106  intensywna
U8 4 * 106
U9 powyżej 4 * 106

W tabeli poniżej pokazano klasy obciążenia dźwignic.

Klasa obciążenia dźwignicy Współczynnik obciążenia Charakterystyka podnoszonych ładunków
Q1 0,125 Ładunek nominalny podnoszony bardzo rzadko, zwykle ładunki są mniejsze od nominalnych
Q2 0,25 Ładunek nominalny podnoszony bardzo rzadko, zwykle ładunki = połowie ładunku nominalnego
Q3 0,50 Ładunek nominalny podnoszony często, zwykle ładunki są większe od połowy ładunku nominalnego
Q4 1,00 Ładunek nominalny podnoszony regularnie, zwykle ładunki są bliskie nominalnemu.

Dźwignicę ręczne zwykle należą do grupy A1.

Dźwignice podnoszące niebezpieczne materiały - np. płynny metal, materiały żrące, radioaktywne, zaliczamy do grupy co najmniej A7.

Od projektowanej grupy natężenia pracy zależy konstrukcja nośna urządzenia i jego mechanizmów, oraz ma wpływ na częstotliwość badań okresowych prowadzonych przez UDT.

 

Otrzymuj powiadomienia, gdy dodawane są nowe artykuły do bazy wiedzy.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)

Copyright © 2000-2021 Usługi Informatyczne SZANSA Sp. z o.o. All rights reserved. Polityka prywatności | Regulamin serwisu