Utworzenie bloku z zastosowaniem atrybutów

Blok jest to złożony element rysunku, mający możliwość wielokrotnego wstawiania do rysunku. Aby utworzyć blok należy go zdefiniować, tak jak atrybuty w nim zawarte.

Kolejność tworzenia takiego elementu zostanie pokazana na utworzeniu Tabeli rysunku.

Utworzenie tabeli

Należy utworzyć tabelę i następnie za pomocą zwykłego tekstu wprowadzić nazwy poszczególnych pól tabeli.

Definiowanie atrybutów

Funkcja pozwalająca na utworzenie (definiowanie) atrybutów znajduje się w zakładce Wstaw -> Definiuj Atrybuty

Polecenie: ATRDEF

 

Podczas wstawiania bloków, atrybut jest informacją tekstową powiązaną z blokiem. Po zdefiniowaniu atrybutów można określić jego właściwości i wyświetlane monity podczas wstawiania bloków.

Po aktywacji polecenie pojawi się okno Zdefiniuj atrybut , w którym należy podać Nazwę Atrybutu, Monit, który będzie informował nas o treści Atrybutu podczas wstawiania bloku oraz można wprowadzić jego Wartość, czyli wyświetlany tekst Atrybutu.

W polach Współrzędne wstawiania można wpisać bezpośrednio X, Y lub określić punkt wstawienia na ekranie przez kliknięcie Wybierz.

Po wprowadzeniu wszystkich danych należy kliknąć Definiuj.

Wprowadza się kolejno każdy Atrybut.

Definicja bloku

Po wprowadzeniu potrzebnych Atrybutów należy zdefiniować Blok.

Polecenie znajduje się w zakładce Wstaw -> Utwórz.

Polecenie: _block

 

Ukaże się okno Definiowania bloku, w którym należy wprowadzić Nazwę bloku pod jaką zostanie on zapisany. Określa się punkt bazowy wprowadzając współrzędne lub określając punkt na ekranie przez kliknięcie „Wybierz”. Następnie określa się obiekty, które do bloku będą należały. Po określeniu danych należy kliknąć „Ok” i blok zostanie zapisany.

Edycja atrybutów

Po wcześniejszym zdefiniowaniu bloku ukaże się okno Edycji Atrybutów, w którym wprowadzamy nazwy jakie będą wyświetlane na obszarze rysunku. Po lewej stronie jest widoczny wprowadzony przez nas Monit, czyli podpowiedź.

Jeżeli nie zostaną wprowadzone wartości elementów, w tabelce pojawią się puste pola ale z możliwością ich wypełnienia, ponieważ atrybuty istnieją.

Edytor atrybutów

Aby uzyskać okno Edytora atrybutów należy dwa razy kliknąć na element lewym klawiszem myszy.

Polecenie: _.eattedit

Pojawi się okno, w którym jest możliwe wprowadzenie Wartości Atrybutu, Opcji tekstu jak i jego Własności.

Wartość wprowadzamy lub zmieniamy przez wpisanie nowej w polu poniżej listy atrybutów.

 

Po wprowadzeniu wartości atrybutów pola w tabeli zostaną wypełnione.

 

Wstaw blok

Po utworzeniu szablonu bloku możemy wstawiać blok do innych plików określając jego Wartości w pasku poleceń. Funkcja znajduje się w zakładce Wstaw -> Wstaw.

Polecenie: _insert

 

Należy wybrać blok, który chcemy wstawić jeśli zdefiniowanych jest więcej niż 1.

Po określeniu punktu wstawienia w pasku poleceń należy wpisać odpowiednie informacje.

Otrzymuj powiadomienia, gdy dodawane są nowe artykuły do bazy wiedzy.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)

Copyright © 2000-2021 Usługi Informatyczne SZANSA Sp. z o.o. All rights reserved. Polityka prywatności | Regulamin serwisu