Róznice pomiędzy KOMPAS-3D V15 i Home

Pytanie:

Jakie występują różnice funkcyjne pomiędzy programami KOMPAS-3D V15 i Home?

 

Odpowiedź:

Różnice pomiędzy dostępnymi funkcjami programów KOMPAS-3D a HOME zawarte są w tabeli poniżej.

 

Funkcje     KOMPAS-3D       KOMPAS-3D Home   

Informacje ogólne

Licencja na kluczu sprzętowym TAK NIE
Licencja programowa (kod licencyjny)  NIE TAK
Cena netto jednej licencji 2850 Euro 70 Euro

Wspólny format plików modeli i rysunków 

(możliwość wymiany plików pomiędzy KOMPAS-3D a KOMPAS-3D Home)

TAK TAK
Praca w jednostkach metrycznych: [m], [cm], [mm]. TAK TAK
Tworzenie i edycja złożeń. TAK NIE

Możliwość instalacji nakładek na program bazowy takich jak:

np. instalacje rurowe, konstrukcje stalowe, MES itp. 

TAK NIE

Praca w 2D:

Filtr warstw, TAK TAK
Narzędzia do rysowania 2D: linie, łuki, punkty, okręgi, elipsy, polilinie, splajny.  TAK TAK
Kreskowanie i wypełnienia obszarów,
TAK TAK
Uchwyty i śledzenie biegunowe, TAK TAK
Kalkulator geometryczny. TAK NIE

Wymiarowanie:

wymiar inteligentny, TAK NIE
wymiar inteligentny, TAK TAK
- wymiar kątowy, TAK TAK
- wymiar promienia oraz średnicy, TAK TAK
- długość łuku, TAK NIE
poziom. TAK TAK

Symbole i opisy:

odnośniki, TAK TAK
balony, TAK TAK
tolerancje, TAK TAK
oznaczenia chropowatości, TAK TAK
- bazy, TAK TAK
znaczniki środka, TAK TAK
- osie symetrii.  TAK NIE

Narzędzia edycyjne:

- przesuwanie, TAK  TAK 
- obrót, TAK TAK
- lustro, TAK TAK
- skala, TAK TAK
- kopia, TAK TAK
- szyk, TAK TAK
- ucinanie i wydłużanie, TAK TAK
- dopasowywanie, TAK TAK
fazy i zaokrąglenia. TAK TAK

Lokalny układ współrzędnych

TAK TAK

Narzędzia do pomiaru:

- odległość pomiędzy punktami, TAK TAK
- długość wzdłuż krzywej, TAK TAK
odległość o krzywej do punktu, TAK TAK
odległość pomiędzy krzywymi, TAK TAK
- kąt, TAK TAK
- długość krzywej, TAK TAK
- obszar, TAK TAK
parametry fizyczne: masa, obszar, objętość, środek ciężkości, moment bezwładności. TAK NIE

Zestawienia materiałów (BOM)

TAK NIE

Sprawdzanie pisowni

TAK NIE

Tworzenie widoków:

- rzuty standardowe, TAK TAK
rzut z dowolnego kierunku, TAK NIE
przekrój prosty i łamany, TAK TAK
- wyrwanie, TAK NIE
- szczegół, TAK NIE
rzut prostokątny, TAK NIE
- przerwanie widoku. TAK NIE

Modelowanie brył:

Wyciąganie po prostej TAK TAK
Wyciąganie wokół osi TAK TAK
Wyciąganie po ścieżce TAK TAK
Wyciąganie przez przekroje TAK TAK
Otwory TAK TAK
Skorupa TAK TAK
Nadawanie grubości do powierzchni  TAK   NIE

Edycja brył:

- zaokrąglenia, TAK  TAK 
fazy, TAK TAK
- żeberko, TAK TAK
- pochylenie, TAK TAK
- skalowanie, TAK NIE
- operacje logiczne, TAK TAK
- cięcie powierzchnią,
TAK TAK
- cięcie szkicem, TAK TAK
- szyki, TAK TAK

Symbole procesu

TAK CZĘŚCIOWO

Części lokalne

TAK NIE

Formaty plików:

DWG/DXF TAK TAK
STEP TAK TAK
Catia TAK NIE
SAT TAK NIE
IGES TAK NIE
BMP, JPG, TIFF, PNG TAK NIE
EMF, WMF TAK NIE
Parasolid TAK NIE
STL TAK NIE
VRML TAK NIE
eCAD IDF converter TAK NIE

Złożenia:

Wstawienie części do złożenia TAK NIE
Wstawianie podzłożenia do złożenia TAK NIE
Więzy TAK NIE
Przesuwanie komponentów TAK NIE
Obrót komponentów TAK NIE
Szyki TAK NIE
Zestawienia materiałów TAK NIE
Automatyczna numeracja części TAK NIE
Modelowanie bryłowe w złożeniu TAK NIE
Modelowanie powierzchniowe w złożeniu TAK NIE

Biblioteki części:

Biblioteka rysunków i szkiców TAK NIE
Biblioteka części 3D TAK NIE
Biblioteka części standardowych TAK NIE

Otrzymuj powiadomienia, gdy dodawane są nowe artykuły do bazy wiedzy.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)

Copyright © 2000-2021 Usługi Informatyczne SZANSA Sp. z o.o. All rights reserved. Polityka prywatności | Regulamin serwisu