Artykuły: Wyniki wyszukiwania

  1. Funkcja: _SOLPROF Rzutuje wybrane bryły na płaszczyznę 2D równolegle do aktualnej rzutni.Linie widoczne i niewidoczne są tworzone na oddzielnych warstwach.Należy pamiętać, że funkcja dostępna jest tylko w arkuszu. Aby wykonać profil bryły 3D należy przejść na arkusz i... Czytaj więcej
  2. Funkcje i polecenia dostępne w ZWCAD+ 2015 Professional Polecenie polskie        Polecenie angielskie  Nazwa  Opis .X  .X Filtruje współrzędną X punktu. .XY  .XY Filtruje współrzędną XY punktu.  .XZ  .XZ Filtruje współrzędną XZ punktu. .Y  .Y Filtruje współrzędną Y punktu. .YZ  .YZ Filtruje współrzędną YZ... Czytaj więcej